profil facebook

nasz kontakt
Nasza współpraca zaczyna się od etapu pierwszego, który oznacza ni mniej, ni więcej nasz kontakt oraz sprecyzowanie Twoich potrzeb odnośnie reklamy Twojej lub Twojej firmy.

moja koncepcja
Na etapie drugim, wspólnie omówimy kwestie związane z Twoimi oczekiwaniami odnośnie wizualizacji projektu, na który się zdecydowałeś. Zaproponuję ci również inne rozwiązania, które mogą się okazać bardzo przydatne przy obranej przez ciebie strategii reklamowej.